Whatsapp Sipariş Hattı Aydınlatma Metni

EYA ORGANİK olarak; Whatsapp Sipariş Hattı vasıtasıyla bizimle iletişime geçen sizlerin kimlik, iletişim, müşteri işlem ve tarafımıza iletmiş olduğunuz diğer tüm kişisel verileri;

a) İletişimde bulunulan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

b) İletişimin teyidi ve sipariş sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

c) Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

d) Ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi ve

e) Müşteri talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine ve açık rızanıza dayalı olarak ilgili platform yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.